आमाबाबुको लागि अभिभावकहरूको लागि

विशेषताहरुहाम्रो विद्यालयका सुविधाहरू जुन तपाईं हेर्न चाहनुहुन्छ

आफ्नो बच्चाको सपना साकार बनाउनुहोस्
हामी तपाईंलाई समर्थन गर्न यहाँ छौं।

पर्यटन सम्बन्धी शैक्षिक संस्थाहरूमा अग्रगामीको रूपमा, हाम्रो स्कूलले 1973 मा टोकियो स्कूल र 1981 मा ओसाका स्कूल खोल्यो।
यो एक विद्यालय हो जसले मानव संसाधन खेती गर्दछ जसले वास्तवमै पर्यटन, दुलही र सेवा उद्योगहरूमा तुरुन्तै काम गर्न सक्छ।

समर्थनप्रवेश परीक्षा र शिक्षण शुल्क बारे